nghề nghiệp của tuổi ngọ

Tính cách thường thấy ở người tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sinh vào ban ngày khi dương khí mạnh mẽ thường có cá tính mãnh liệt hơn người sinh vào ban đêm. Hình tượng