Tôn Giáo

Tìm hiểu những tôn giáo đồng hành với lịch sử dân tộc

dan+toc

Là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

Hình ảnh ngôi chùa trong đời sống văn hóa của người Khmer Nam Bộ

Toàn vùng cư trú của người Khmer ở Nam Bộ có khoảng 600 ngôi chùa, mỗi ngôi chùa quy tụ trên dưới 1.600 dân, với

Công giáo ảnh hưởng như thế nào đến văn hóa dân tộc Việt Nam

tranhtongiao (12)

Văn hóa là khái niệm có rất nhiều định nghĩa khác nhau nhưng ở các định nghĩa đều có cái chung là văn hóa đã

Khám phá vài nét về tín ngưỡng, tôn giáo của người Chăm

Đặc sắc lễ hội trưởng thành của thiếu nữ Chăm

Hiện nay, nước ta có khoảng mười ba vạn đồng bào Chăm, tiếng nói của dân tộc này rất gần tiếng nói của một số

Đền thờ An Biên tướng quân Hoàng Lục trên ngọn đồi Đoỏng Lình

title

Đền thờ An Biên tướng quân Hoàng Lục – người có công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống, giữ

Khám phá văn hóa Phật giáo trong cấu trúc văn hóa Việt Nam

Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới xuất hiện ở Việt Nam từ khoảng 2000 năm trước và chịu ảnh