tuyết rơi ở sapa

Khách du lịch lên Sapa ngắm băng tuyết phủ trắng đồi núi

Khách du lịch lên Sapa ngắm băng tuyết

Để kịp ngắm được những giọt băng bao phủ cây cỏ, hàng trăm du khách không quản ngại đường đồi núi hiểm trở lên Sapa